LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม Service Apartment

จังหวัดกรุงเทพฯ

พื้นที่สวน : 354 ตารางวา

 

สวนสำหรับการพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ

สไตล์ Tropical Modern

ผังบริเวณเบื้องต้น

ร่างที่ 2

แบบก่อสร้าง