LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม เรือนไทยริมน้ำ

จังหวัดนครปฐม

พื้นที่สวน : 5 ไร่

 

เรือนไทยริมน้ำ

แนวความคิดในการออกแบบ

พื้นที่ 5 ไร่ ริมบ่อน้ำขนาดใหญ่ ต้องการสร้างเรือนไทยสำหรับพักผ่อนอาศัย โดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามหลักฮวงจุ้ยและรับกับบ่อน้ำขนาดใหญ่

 

ผังบริเวณเบื้องต้น เพื่อการวางผังบริเวณ+ออกแบบอาคาร+ตำแหน่งที่เหมาะสม

ร่างที่ 3

ร่างที่ 4 ขยับปรับถนนและลงรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่างที่ 5 ผังบ้านมีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อสำรวจหน้างานพบว่าแกนตรงแนวบ่อไม่สวยจึงขยับเรือนมาไว้แนวกลาง และขยับถนนมาชิดอีกฝั่ง

ทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องกันทั้งฝืน