LANDSCAPE DESIGN

งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สวนเกษตร 31 ไร่

โครงการ สวนเกษตร 31 ไร่ สระบุรี

พื้นที่โครงการ : 31 ไร่

พื้นที่โล่งปรับปรุงเป็นบ้านพักอาศัยนอกเมือง ที่มีแปลงเกษตรสำหรับเพาะปลูกขายพืชผักผลไม้

อนาคตสามารถขยายเป็น CAFE coffee shop โฮมสเตย์ ART GALLERY

เนื่องจากรอบด้านไม่มีวิวทิวทัศน์ จึงต้องสร้างวิวภายในโครงการเอง โดยใช้บ่อน้ำเป็นจุดเด่น

กิจกรรมรอบบ่อน้ำให้น่าพักผ่อนร่มรื่น

 

ร่างผังบริเวณเบื้องต้น

ร่างผังบริเวณขั้นพัฒนา

ผังบริเวณ FINAL

แบบขยายสวนริมน้ำ