LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้านริมทะเลระยอง

พื้นที่โครงการ : 2 ไร่

 

งานรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้านริมทะเล จังหวัดระยอง

งานออกแบบ

 

งานงานก่อสร้างสวน

 

ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง

งานปรับกระบะทางเดินออกทะเล

 

SHOWER ทางเดินออกทะเล

 

งานสวนริมหาด

 

งานก่อกำแพงรั้ว

 

งานสวนริมรั้ว

 

งานสวนหน้าสระว่ายน้ำ

 

งานระบบสปริงเกอร์

 

งานต่อเติมครัวไทย หลังคาและครัว

 

งานเทพื้นถนนใหม่

 

งานสวนหน้าบ้าน

 

งานประตูทางเข้า