LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมรีสอร์ท ARTgiculture นครนายก

พื้นที่โครงการ : 13 ไร่

งานวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม เชิงเกษตรกรรม โดยการผสมผสานศิลปะ ART + ARGICULTURE แบ่งแปลงเกษตรแบบทรงกลม

ภายในวางตัวบังกะโล+ห้องพักขนาดเล็ก ริมบ่อน้ำ มีการปลูกข้าวและเกษตรสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ด้านหน้าโครงการเปิดร้านขายผักจากในโครงการและร้านกาแฟสำหรับผู้สัญจร ไป-มา

ผังบริเวณแบบสามมิติ

แบบสเกตเบื้องต้น