LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการบ้านพักอาศัยพัทยา

พื้นที่โครงการ : 1.5 ไร่

แบบสวนบ้านสไตล์อังกฤษ ออกแบบโดยมีทางเลือกของสวน 2 แบบ