LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการหมู่บ้านภัทรศิริ มีนบุรี

พื้นที่โครงการ : 1000 ตารางเมตร

งานออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง สำหรับงานสิ่งแวดล้อม