LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ+ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนโรงงาน ปู่เจ้าสมิงพราย

พื้นที่โครงการ : 235 ตารางเมตร

งานออกแบบปรับปรุงสวนโรงงาน โดยสภาพพื้นที่เดิมมีศาลเจ้าและแท่นบูชา

ต้องการสนามหญ้าสำหรับเด็กๆวิ่งเล่น

สร้างแบบทางเลือก 2-3 แบบ สำหรับการตัดสินใจ

พัฒนาแบบสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมทัศนียภาพ 3D

รูปพื้นที่ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

รูปพื้นที่เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น