LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบรับเหมา ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการออกแบบรับเหมา ภูมิทัศน์ สวนบ้านมัณฑณา พุทธมณฑลสาย 2 บางแวก

พื้นที่โครงการ : 433 ตารางเมตร

 

งานออกแบบรับเหมา ภูมิทัศน์ สวนบ้านมัณฑณา พุทธมณฑลสาย 2 บางแวก

ผังบริเวณ FINAL

 

แบบร่างผังบริเวณ ทางเลือก

 

งานก่อสร้าง

แบบระบบไฟฟ้า+พรรณไม้