LANDSCAPE DESIGN & EIA

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม EIA

โครงการโรงพยาบาล KPN นวลจันทน์

พื้นที่โครงการ : 13850 ตารางเมตร

โครงการออกแบบสวนโรงพยาบาล KPN นวลจันทน์

การออกแบบสวนที่ดูแลง่าย สวนหลังคาสำหรับให้คนป่วยได้พักผ่อน และ สวนสมุนไพรสำหรับเป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชทานได้และสวนสมุนไพรในการรักษา