LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบ วางผังบริเวณ และ ภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการภูมินันท์ รีสอร์ท กระบี่

พื้นที่โครงการ : 46 ไร่

งานออกแบบวางผังบริเวณ โครงการภูมินันท์ เริ่มต้นจากพื้นที่ 46 ไร่ติดป่าโกงกาง และวิวภูเขาที่สวยงาม การวางโครงการเพื่อเป็นที่พักแบบ LONG STAY และที่ตั้งแคมป์

การวางผังที่ต้องการลดการใช้พื้นที่ถนน ให้สั้นที่สุด ให้ผู้เข้าพักได้รับบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดกระบี่

วางพื้นที่ส่วนกลางเป็นไฮไลท์ของโครงการ ใช้ LOBBY และ COUNTERBAR นั่งเล่นรับวิวบริการลูกค้าภายในโครงการและลูกค้าจร ไป-กลับ

การวางโซนสำหรับลูกค้ากลุ่มที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม BAGPACK กลุ่มตั้งเต้นท์ และกลุ่มครอบครัว 5 คน

พื้นที่ว่างในมุมอับปรับเป็นแปลงเกษตร สำหรับขายและให้บริการลูกค้า

มีการจัดสรรแปลงขายสำหรับขายด้านหน้าโครงการ แยกจากพื้นที่โครงการ

ผังบริเวณรวม ตั้งแต่ถนนใหญ่ ถึงพื้นที่ภายในโครงการ

ผังโครงการพร้อม IMAGE ของอาคารและภูมิทัศน์ภายใน

แบบร่างโครงการเพื่อการตัดสินใจ