LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการบ้านพักอาศัย 3 หลัง

พื้นที่โครงการ : 6 ไร่

งานออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 3 หลัง การผสมผสานของความแตกต่างระหว่างสไตล์บ้าน

วิเคราะห์ผังเบื้องต้น เพื่อแบ่งพื้นที่และการใช้งานให้เป็นสัดส่วน

แบบบ้านสไตล์ Provence

พื้นที่สวนส่วนกลางสไตล์ฝรั่งเศส

สวนบ้านสไตล์โมเดิร์น การเชื่อมต่อพื้นที่บ้านและถนนให้เป็นเรื่องราวเดียวต่อเนื่องกัน

งระหว่างสวนส่วนกลางต่อเนื่องกับบ้าน แนวสวนธรรมชาติ เนินดินสลับลานโล่ง