LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านโกดังผัก บางกระเจ้า

พื้นที่โครงการ : -

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ ทางเข้าโรงเรือนปลูกผักย่านบางกระเจ้า

เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพ นั่งเล่น พักผ่อนสำหรับผู้มาเยือน แวะรับประทานผักสดๆจากแปลงผักไฮโดร