LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนอิตาลี บ้านคุณวิชิต

พื้นที่โครงการ : 3246 ตารางเมตร

โครงการออกแบบสวนสไตล์อิตาลี

การออกแบบสวนที่ดูแลง่าย เนื่องจากพื้นที่กว้าง ทั้งยังส่งเสริมตัวบ้านให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการเน้นแกนและประติมากรรมแบบอิตาลี

 

ลานหน้าบ้าน

ลานหลังบ้าน+แปลงสวนเกษตร