LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการสวนบ้านคุณเจน หมู่บ้านลดาวัลย์

พื้นที่โครงการ : 336 ตารางเมตร

โครงการออกแบบสวนสไตล์โมเดิร์น

การออกแบบสวนที่ดูแลง่าย มีรูปแบบที่เรียบง่าย เน้นพื้นที่ใช้สอย ลดแกนต่างๆ ไม่ให้แข็งกระด้าง

แบบร่าง A+C