LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการ สวนบ้านเศรษฐสิริประชาชื่น

พื้นที่โครงการ : 120 ตารางวา

สวนบ้านสไตล์อังกฤษ

ชามประติมากรรม ชามน้ำพุแนวยุโรป

 

ผังบริเวณ FINAL

แบบร่างผังบริเวณ 2-3 ทางเลือก

ผลงานรับเหมาจัดสวน