LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

โครงการออกแบบรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้าน HABITIA VENT

พื้นที่โครงการ : 100 ตารางวา

 

งานออกแบบรับเหมาภูมิทัศน์ สวนบ้าน HABITIA VENT

พื้นที่ก่อนเข้างาน

 

พื้นที่ก่อนเข้างานปูหญ้าเทียม+ระบบสปริงเกอร์