LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTION

งานออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม โรงเรียนประภัสสร ชลบุรี

โครงการ โรงเรียนประภัสสร ชลบุรี

พื้นที่โครงการ : 4 ไร่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเดิมที่มีอายุกว่า 50 ปี

เพื่อให้เข้ากับอาคารใหม่ที่สร้างครบรอบ 50 ปี ภูมิทัศน์จึงเป็นแนวโมเดิร์น เรียบง่ายไม่บดบังอาคาร

เส้นทางจราจรเดิมถูกจัดวางใหม่ เพื่อลดการสัญจรข้ามถนนของเด็กนักเรียน การสร้างโดมหลังคา เชื่อมต่อกับอาคารให้ร่มเงา

โดยทางบริษัทฯได้รับเหมาในการจัดวางพื้นที่ใหม่ ปรับแบบให้เข้ากับหน้างาน

 

แบบร่างผังบริเวณ เพื่อปรับเส้นทางจราจรในโครงการ

ผังบริเวณ FINAL

แบบร่างริมถนนโรงเรียน

งานตั้งเสาธงโรงเรียน

งานถนนลาดยางมะตอย

งานลานเสาธง สนามเด็กเล่น ลานเปตอง