LANDSCAPE DESIGN

งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม ชั้น 7 สระว่ายน้ำ

โครงการ ASCOTT Sathorn Bangkok

พื้นที่โครงการ : 1200 ตารางเมตร

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแก้ปัญหาน้ำรั่วจากระบบสวนหลังคาด้วยการรื้อดินออกทั้งหมด และทำการซ่อมโครงสร้างกระบะต้นไม้

ล้างพื้นเพื่อการซ่อมโครงสร้างกระบะด้วยการฉาบปูนกันซึม

การติดตั้งระบบ DRAINCELL+GEOTEXTILE เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

Panorama สำหรับสวนที่ปลูกใหม่แล้ว

ภาพในมุมมองต่างๆ