LANDSCAPE DESIGN

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมอพาร์ทเมนต์ เอกธานี เหม๋งจ๋าย กรุงเทพฯ

พื้นที่ : 450 ตารางเมตร

งานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรมหน้าโครงการ/สระว่ายน้ำ/ดาดฟ้า